Pretraga
Filters

Ubojica, ne »SAMO« ljudi

Arhiva bloga
Ubojica, ne »SAMO« ljudi

Neprijatelj ljudskoga roda bio je »ubojica ljudi« od početka, kaže Gospod Isus (Iv 8:44), jer je nagovorio našu “pramajku”, Evu, da pojede plod sa “stabla spoznaje dobra i zla”, i zato svi umiremo. To “zlo” koje je »Svjetlonoša« (Lucifer) u sebi nosio bilo je sakriveno u njemu, ali Bog je to već tada vidio. Nije ga uništio zbog toga, jer anđeli bi o Bogu imali pogrešnu predodžbu, nego mu je:
1. Omogućio da se pokaje tako što neće iskoristiti mogućnost da postane »ubojica ljudi«, nego će se odvratiti od svoje želje za jednakošću s Bogom, priznati je i pokajati se;
2. Ostvario mu je mogućnost da postane “bog ovoga svijeta” (2 Kor 4:4), te da pokaže “kakav” je vladar.
Ratovi, bolesti, žalosti, strah i suze, gladi i nesreće, ratovi, sve su to rezultati njegove vladavine – to se jasno vidi. Međutim, postoji još veće zlo koje je om počinio: »Podigao je svoju ruku na Sina Božjeg, inzistirajući na Njegovoj smrti«, a zašto? Uplašio se da će, ako Ga pusti da tako nastavi, “svi vjerovati u nj” (Iv 11:48), da će “sav svijet otići za njim” (Iv 12:19).
On nije poznavao plan Božjeg spasenja svijeta po Isusu Kristu – mislio je da je Sin Božji zato došao, u ono vrijeme, da na Zemlji ostvari Kraljevstvo Božje i htio ga je u tome spriječiti; nije želio izgubiti svoju vlast nad svijetom! Ali kako se u tome prevario?! Božji plan spasenja sastojao se upravo u tome da Njegov ljubljeni Sin, Isus Krist, umre na križu i tako Bogu podari sredstvo očišćenja svih naših grijeha – »krv čovjeka koji nikada nije sagriješio, pravednika Isusa«! 
Tako su se otkrile dvije istine: 
1. BOŽJA MUDROST I SILA: pobijedio je Svjetlonošu (Lucifera) u svojoj slabosti, tijelom koje je nedužno raspeto na križ, a bezgrešna Isusova duša okusila je smrt i od Boga traži zadovoljštinu: »DA OPROSTI SVE GRIJEHE SVIMA ONIMA KOJI GA PRIHVATE ZA SVOG OSOBNOG SPASITELJA!«; 
2. SOTONA JE TAKO POSTAO BOŽJI UBOJICA, jer Isus je po svojoj osobnosti bio Bog, utjelovljena Riječ (Logos) (Iv 1:1,14)! Tako je pred Božjim anđelima otkrio da, kada bi za to imao priliku, podigao bi ruku na svog osobnog Stvoritelja i Boga, a to djelo zaslužuje svaku osudu. 
Sve to otkrilo se i “on” to zna, a blizu je i svršetak svega (1 Pt 4:7), zato u ova posljednja vremena, kao naš “Protivnik”, hoda kao ričući lav, tražeći koga da proždere (1 Pt 5:8). Zato treba biti trijezan i budan!

Evo vidite kako su smisleni Božji planovi i razlozi Stvaranja svijeta, postavljanje Stabla spoznaje dobra i zla u edenski vrt!? Bog je na nevjerojatan način otkrio prikriveno zlo u srcu jednog od svojih anđeoskih knezova, a da pritom niti jedan njegov anđeo ne pomisli da je okrutan već naprotiv – svjedoci su silne Božje ljubavi kad je bio voljan pokloniti čak i svoj vlastiti život, da u Isusu okusi gorku smrt, i da tako omogući život vječni svima onima koji žele živjeti! Zato sad anđeli slave Boga jer im se ON otkrio onakvim kakav doista jeste!
DIVNO JE IMATI TAKVOG BOGA!
Lijepo je služiti takvome Bogu, pa još i više od toga – biti član njegove nebrojene obitelji, biti dijete svemogućeg Boga! 
Možda sada još nećemo razumjeti sve Božje postupke, ali ovo što znamo i više je nego dovoljno da mu se bacimo u naručje, s povjerenjem, i da ga ljubimo svim svojim srcem i svom dušom svojom (Mk 12:29–30), jer ON je za nas dao, ni više ni manje – SVOJ VLASTTI ŽIVOT NA KRIŽU GOLGOTE! 
Ako bi sve ovo što sam iznio bilo nepotrebno znati, dragi moji, ja to nikad ne bih saznao, a ovu spoznaju sam primio zato da ju podijelim s drugima, da što bolje upoznaju kakav je Bog doista! Činim to unatoč tome što će me neki zbog toga omalovažiti jer ne razumiju važnost ove spoznaje. Tko je mudar neka se obogati većom spoznajom!
Imam osobiti razlog da ljubim takvog Boga!

Objavite svoj komentar
top