Pretraga
Filters

Psalmi - poglavlje 75

Bog - pravedni sudac
75
1 Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!"
Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Slavimo te, Bože, slavimo
i zazivamo ime tvoje,
pripovijedamo čudesa tvoja.

3 "Kad odredim vrijeme,
sudit ću po pravu.
4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim,
ja sam učvrstio stupove njezine."
5 Drznike opominjem: "Ne budite drski!"
bezbožnike: "Ne budite tako rogati!"
6 Ne dižite roga svog protiv Neba,
nemojte govoriti drsko na Boga!
7 Jer niti sa istoka niti sa zapada,
niti iz pustinje niti sa bregova...
8 Bog je koji sudi:
ovoga snizuje, onog uzvisuje!
9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar
pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama;
iz njega on napaja,
do taloga će ga iskapiti
i ispiti svi zlotvori svijeta.

10 A ja ću klicati dovijeka,
pjevat ću Bogu Jakovljevu.
11 Rogove ću polomiti bezbožniku,
a pravednik će podići glavu.
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top