Pretraga
Filters

Prva knjiga Ljetopisa - poglavlje 14

Davidov dvor
14

1

Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.

2

Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.

3

David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kćeri.

4

Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,

5

Jibhar, Elišua, Elpalet,

6

Nogah, Nefeg, Jafija,

7

Elišama, Beeljada i Elifelet.
Pobjeda nad Filistejcima

8

Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. David, čuvši to, iziđe pred njih.

9

Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.

10

Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer ću ih predati tebi u ruke!"

11

Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reče: "Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

12

Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.

13

Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini.

14

David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima.

15

Pa kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku."

16

David učini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.

17

Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.
2. PRIJENOS KOVČEGA U JERUZALEM
Davidov dvor 14 1 Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor. 2 Tad
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top