Pretraga
Filters

Poslanica Rimljanima poglavlje 16

Preporuke i pozdravi
16

1

Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:

2

primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.

3

Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.

4

Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.

5

Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući.
Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.

6

Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.

7

Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.

8

Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.

9

Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.

10

Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.

11

Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.

12

Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.

13

Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.

14

Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.

15

Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.

16

Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
Naknadna opomena

17

Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.

18

Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.

19

Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.

20

Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!
Pozdravi Pavlovih suradnika

21

Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.

22

Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.

23

Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.

24

#

25

Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,

26

a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -

27

jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.
Preporuke i pozdravi 16 1 Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji: 2 primite je u Gospodinu
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top