Pretraga
Filters

Poslanica Rimljanima poglavlje 11

Izraelova je nevjernost samo djelomična
11

1

Pitam dakle: Zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto? Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova.

2

Nije Bog odbacio naroda svojega koga predvidje. Ili zar ne znate što veli Pismo, ono o Iliji - kako se tuži Bogu na Izraela:

3

Gospode, proroke tvoje pobiše, žrtvenike tvoje porušiše; ja ostadoh sam i još mi o glavi rade.

4

Pa što mu veli Božji glas? Ostavih sebi sedam tisuća ljudi koji ne prignuše koljena pred Baalom.

5

Tako dakle i u sadašnje vrijeme postoji Ostatak po milosnom izboru.

6

Ako pak po milosti, nije po djelima; inače milost nije više milost!

7

Što dakle? Što Izrael ište, to nije postigao, ali izabrani postigoše. Ostali pak otvrdnuše,

8

kao što je pisano:

Dade im Bog duh obamrlosti,
oči da ne vide,
uši da ne čuju
sve do dana današnjega.

9

I David veli:

Nek im stol pred njima bude zamkom,
i mrežom, i stupicom, i plaćom.

10

Nek im potamne oči da ne vide
i leđa im zauvijek pogni!
Izraelova je nevjernost privremena

11

Pitam dakle: jesu li posrnuli da propadnu? Nipošto! Naprotiv: po njihovu posrtaju spasenje poganima da se tako oni, Židovi, izazovu na ljubomor.

12

Pa ako je njihov posrtaj bogatstvo za svijet, i njihovo smanjenje bogatstvo za pogane, koliko li će više to biti njihov puni broj?

13

Vama pak, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam

14

ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih.

15

Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih?
Izrael i nevjeran ostaje izabrani narod

16

Ako li su prvine svete, sveto je i tijesto; ako li je korijen svet, svete su i grane.

17

Pa ako su neke grane odlomljene, a ti, divlja maslina, pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korijena, sočnosti masline,

18

ne uznosi se nad grane. Ako li se hoćeš uznositi - ne nosiš ti korijena, nego korijen tebe.

19

Reći ćeš na to: grane su odlomljene da se ja pricijepim.

20

Dobro! Oni su zbog nevjere odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj!

21

Jer ako Bog ne poštedje prirodnih grana, ni tebe neće poštedjeti.

22

Promotri dakle dobrotu i strogost Božju: strogost na palima, a dobrotu Božju na sebi ako ostaneš u toj dobroti, inače ćeš i ti biti odsječen.

23

A i oni, ako ne ostanu u nevjeri, bit će pricijepljeni; ta moćan je Bog da ih opet pricijepi.

24

Doista, ako si ti, po naravi divlja maslina, odsječen pa mimo narav pricijepljen na pitomu maslinu, koliko li će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!
Izraelovo obraćenje

25

Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe.

26

I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano:
Doći će sa Siona Otkupitelj,
odvratit će bezbožnost od Jakova.

27

I to će biti moj Savez s njima,
kad uklonim grijehe njihove.

28

U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca.

29

Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
Teologija povijesti

30

Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe

31

tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe.

32

Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
Hvalospjev mudrom milosrđu Božjemu

33

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!

34

Doista, tko spozna misao Gospodnju,
tko li mu bi savjetnikom?

35

Ili: tko ga darom preteče
da bi mu se uzvratiti moralo?

36

Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.
II. PRIMJENA: NOVI ŽIVOT U KRISTU
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top