Pretraga
Filters

Poslanica Galaćanima poglavlje 05

Odgovorna sloboda
5

1

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

2

Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti.

3

I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon.

4

Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali.

5

Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju.

6

Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.

7

Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini?

8

Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove!

9

Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa.

10

Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio.

11

A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa!

12

Uškopili se oni koji vas podbunjuju!
Sloboda i ljubav

13

Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.

14

Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

15

Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.
Živjeti po Duhu

16

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!

17

Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.

18

Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

19

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,

20

idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,

21

zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

22

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,

23

blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

24

Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
Primjena načela ljubavi

25

Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

26

Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!

Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top