Pretraga
Filters

Poslanica Filipljanima poglavlje 01

1

1

Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

2

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvala i molitva

3

Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.

4

Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim

5

zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -

6

uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.

7

I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.

8

Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!

9

I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju

10

te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,

11

puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
VIJESTI I OPOMENE
Pavlovi okovi promiču evanđelje

12

A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja

13

tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,

14

a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.

15

Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:

16

ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;

17

oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.

18

Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.

19

Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,

20

kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.

21

Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!

22

A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!

23

Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;

24

ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.

25

U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,

26

da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
Borba za vjeru

27

Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru

28

ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

29

Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,

30

isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.
1 1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top