Pretraga
Filters

Poslanica Filipljanima

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Poslanica Filipljanima poglavlje 01

1

1

Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

2

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvala i molitva

3

Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.

4

Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim

5

zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -

6

uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.

7

I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.

8

Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!

9

I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju

10

te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,

11

puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
VIJESTI I OPOMENE
Pavlovi okovi promiču evanđelje

12

A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja

13

tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,

14

a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.

15

Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:

16

ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;

17

oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.

18

Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.

19

Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,

20

kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.

21

Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!

22

A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!

23

Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;

24

ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.

25

U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,

26

da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
Borba za vjeru

27

Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru

28

ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

29

Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,

30

isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.

Poslanica Filipljanima poglavlje 02

Jedinstvo u poniznosti
2

1

Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti,

2

ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite;

3

nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe;

4

ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!

5

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:

6

On, trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,

7

nego sam sebe "oplijeni"
uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik,

8

ponizi sam sebe,
poslušan do smrti,
smrti na križu.

9

Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,

10

da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.

11

I svaki će jezik priznati:
"Isus Krist jest Gospodin!" -
na slavu Boga Oca.
Kršćani - svjetlost svijeta

12

Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!

13

Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.

14

Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja

15

da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu

16

držeći riječ Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trčao niti se zaludu trudio.

17

Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama.

18

A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.
Timotejevo i Epafroditovo poslanje

19

Nadam se u Gospodinu Isusu da ću vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama.

20

Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo

21

jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista.

22

A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.

23

Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom.

24

A uvjeren sam u Gospodinu da ću i sam uskoro doći.

25

Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi.

26

Jer je čeznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio.

27

I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost.

28

Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan.

29

Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve

30

jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u čemu me vi ne mogoste poslužiti.

Poslanica Filipljanima poglavlje 03

Pravi put spasenja
3

1

Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije.

2

Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakaćenosti!

3

Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo,

4

iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više:

5

obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej,

6

po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran.

7

Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.

8

Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem

9

i u njemu se nađem - ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj -

10

da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim,

11

ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih.

12

Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

13

Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem,

14

k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

15

Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti.

16

Samo, držimo se onoga do čega smo stigli!

17

Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama.

18

Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova.

19

Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko.

20

Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

21

snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.


Poslanica Filipljanima poglavlje 04

4

1

Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako - čvrsto stojte u Gospodinu.
POSLJEDNJI SAVJETI

2

Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.

3

Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.

4

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!

5

Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

6

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.

7

I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

8

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!

9

Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
Zahvala za poslanu pomoć

10

Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode.

11

Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.

12

Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

13

Sve mogu u Onome koji me jača!

14

Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.

15

A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini.

16

Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali.

17

Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist.

18

Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu.

19

A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

20

Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.
Konačni pozdravi i želje

21

Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom.

22

Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpače oni iz careva dvora.

23

Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!

top