Pretraga
Filters

Pjesma nad pjesmama - poglavlje 8

8
1 O, da si mi brat,
da si sisao prsa majke moje,
našla bih te vani,
poljubila bih te
i nitko me zato ne bi prezirao.

2 Povela bih te
i uvela u kuću majke svoje
koja me odgojila,
pojila bih te najboljim vinom
i sokom od mogranja.
3 Njegova mi je lijeva ruka pod glavom,
a desnom me grli.

4 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske,
ne budite, ne budite ljubav mojuš
dok sama ne bude htjela!
POBJEDA I TRAJNOST LJUBAVI
Zbor djevojaka
5 Tko je ta što dolazi iz pustinje,
naslonjena na dragoga svoga?
Zaručnik
Probudio sam te pod jabukom
gdje te mati rodila,
gdje te na svijet dala
roditeljka tvoja.
Zaručnica
6 Stavi me kao znak na srce,
kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt,
a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre
i plamena Jahvina.

7 Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav
niti je rijeke potopiti.

Da netko daje za ljubav
sve što u kući ima,
taj bi navukao prezir na sebe.
DODACI
Braća zaručnice
8 Imamo malu sestru
koja još nema grudi,
što ćemo činiti sa svojom sestrom
kad bude riječ o njoj?
9 Ako bude poput zida,
sagradit ćemo na njemu
krunište od srebra;
ako bude poput vrata,
utvrdit ćemo ih
cedrovim daskama.
Zaručnica
10 Ja sam zid i grudi su moje kule:
tako postadoh u očima njegovim
kao ona što nađe smirenje.
Braća zaručnice
11 Salomon ima vinograd
u Baal Hamonu,
dao ga je čuvarima
i svaki mora donijeti za urod
tisuću srebrnjaka.
Zaručnica
12 Moj vinograd je preda mnom:
tebi, Salomone, tisuća,
a dvjesta onima što čuvaju plodove.
Zaručnik
13 O ti, koja boraviš u vrtovima,
drugovi slušaju glas tvoj,
daj da ga i ja čujem!
Zaručnica
14 Pohitaj, mili moj,
budi kao srna i kao jelenče
na gorama mirisnim!
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top