Pretraga
Filters

Otkrivenje poglavlje 08

Sedmi pečat
8

1

Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata.
Molitve svetih pospješuju Veliki dan

2

I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja.

3

I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

4

I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje.

5

Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres.
Prve četiri trublje

6

A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube.

7

Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje.

8

Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv

9

te izginu trećina stvorenja što u moru žive i trećina lađa propade.

10

Treći anđeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na trećinu rijeka i na izvore voda.

11

Zvijezdi je ime Pelin. I trećina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorčenih voda.

12

Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja, a tako i noć.

13

I vidjeh i začuh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice anđela koji će sad-na zatrubiti!"
Sedmi pečat 8 1 Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. Molitve svetih pospješuju Veliki dan
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top