Pretraga
Filters

Malahija

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

Malahija - poglavlje 1

1
1 Proroštvo. Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji.
Ljubav Gospodnja prema Izraelu
2 Ljubio sam vas - govori Jahve,
a vi pitate: "Po čemu si nas ljubio?"

Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? -
riječ je Jahvina -
3 ali Jakova sam zavolio,
a Ezav mi omrznu:
gradove mu u pustoš pretvorih,
a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima.

4 Jer, rekne li Edom:
Bili smo smrvljeni,
ali ćemo opet podići ruševine!"
ovako kaže Jahve nad Vojskama:
Neka grade oni, a ja ću razgraditi!
Zvat će ih zemljom bezbožničkom
i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka!
5 Vaše će oči vidjeti,
i reći ćete: "Velik je Jahve
preko granica zemlje izraelske."
Optužba protiv svećenikâ
6 Sin časti oca, a sluga gospodara.
Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja?
Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?
To govori Jahve nad Vojskama vama,
svećenici, koji moje ime prezirete,
a pitate: "Čime smo prezreli ime tvoje?"
7 Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku
i još pitate: "Čime te oskvrnismo?"
Time što kažete "Stol je Jahvin stvar nevažna!"
8 A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite,
zar to nije zlo?
I kad prinosite hromo i bolesno,
zar to nije zlo?
Donesi takvo što svome namjesniku,
hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? -
govori Jahve nad Vojskama.
9 Sada umilostivite lice Božje
da nam se smiluje.
To donose ruke vaše,
hoće li vas dobro primiti? -
govori Jahve nad Vojskama.
10 O kada bi tko od vas zatvorio vrata
da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku!
Niste mi mili -
govori Jahve nad Vojskama -
i ne primam žrtve iz ruke vaše.
11 Jer od istoka do zapada
veliko je ime moje među narodima,
i na svakom mjestu prinosi se kad
i žrtva čista Imenu mojemu,
jer veliko je Ime moje među narodima -
govori Jahve nad Vojskama.
12 Ali vi ga skvrnite
kada govorite: "Stol je Gospodnji okaljan
i hrana na njemu ni za što nije!"
13 Kažete još: "Gle, šteta truda!"
i prezirete ga -
govori Jahve nad Vojskama.
Kada dovodite stoku otetu,
hromu i bolesnu,
te je prinosite kao dar žrtveni,
zar da to iz vaše ruke milostivo primim? -
govori Jahve nad Vojskama.
14 Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna
što mi ga je zavjetovao,
a žrtvuje mi ovcu jalovicu.
Jer ja sam velik kralj -
govori Jahve nad Vojskama -
i strašno je Ime moje među narodima.


Malahija - poglavlje 2

2
1 A sad vas opominjem, svećenici!
2 Ako ne budete poslušali,
ako ne budete k srcu uzeli
da proslavite Ime moje -
govori Jahve nad Vojskama -
kletvu ću na vas svaliti
i proklet ću vaš blagoslov.
I već ga prokleh
jer to niste k srcu uzeli.
3 I slomit ću vam ruku,
bacit ću vam u lice izmetine,
izmetine vaših svetkovina,
i s njima ću vas splaviti.
4 Po tom ćete znati:
to je bila moja opomena
da ostane Savez moj s Levijem -
govori Jahve nad Vojskama.
5 A moj Savez s njim,
to bijaše život i mir -
ja sam mu ih dao: bijaše to strah -
i on me se bojao,
Imena se moga plašio.
6 Zakon istine bijaše u njegovim ustima
i pakost mu ne kaljaše usana;
u miru i pravičnosti hodio je sa mnom
i mnoge je od grijeha odvratio.
7 Da, usne svećenikove treba da čuvaju znanje,
a iz njegovih usta treba tražiti Zakon:
tȁ on je glasnik Jahve nad Vojskama.
8 Ali vi ste s puta zašli,
učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču,
raskinuli ste Savez Levijev -
govori Jahve nad Vojskama.
9 Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi
jer se putova mojih vi držali niste,
nego ste bili pristrani primjenjujuć Zakon.
Mješovita vjenčanja i razvodi
10 Nemamo li svi jednog Oca?
Nije li nas jedan Bog stvorio?
Zašto smo onda jedan drugome nevjerni
te skvrnimo Savez svojih otaca?
11 Iznevjerio se Juda:
učinili su sramotu
u Izraelu i Jeruzalemu,
jer Juda je oskvrnuo Svetinju,
Jahvi dragu,
i ženi se kćerju tuđega božanstva.
12 Svakog tko tako učini, ma tko bio on,
nek iskorijeni Jahve iz šatora Jakovljevih
i izmeđ onih koji prinose žrtvu Jahvi nad Vojskama!
13 I ovo još vi činite:
zalijevate suzama Jahvin žrtvenik
tužeći i ridajući,
jer on više neće da se žrtvi prikloni,
iz ruke mu vaše ona nije ugodna.
14 I vi pitate: "Zašto?"
Zato što je Jahve bio svjedok
između tebe i žene mladosti tvoje
kojoj si nevjeran
premda ti drugarica bijaše
i žena tvoga saveza.
15 Nije li On načinio jedno jedino biće
dahom životnim obdareno?
A što to jedino biće traži?
Božanski naraštaj!
Poštuj dakle život svoj
i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti.
16 Jer ja mrzim otpuštanje žena -
govori Jahve, Bog Izraelov -
i onog koji nevjerom haljine svoje kalja -
govori Jahve nad Vojskama!
Poštujte dakle život svoj,
ne budite nevjerni!
Dan gospodnji
17 Dosađujete Jahvi svojim riječima, a pitate: "U čemu mu dosađujemo?" Time što govorite: "Svi koji zlo čine dobro su viđeni u očima Jahvinim i takvi su mu mili!" ili: "Gdje je Bog pravde?"


Malahija - poglavlje 3

3
1 Evo šaljem glasnika
da put preda mnom pripravi.
I doći će iznenada u Hram svoj
Gospod koga vi tražite
i anđeo Saveza koga žudite.
Evo ga, dolazi već -
govori Jahve nad Vojskama.

2 Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska
i tko će opstati kad se on pojavi?
Jer on je kao oganj ljevačev
i kao lužina bjeliočeva.
3 I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.
Očistit će sinove Levijeve
i pročistit će ih
kao zlato i srebro,
da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti.
4 Tad će biti draga Jahvi
žrtva Judina i jeruzalemska
kao u drevne dane
i kao prvih godina.
5 Doći ću k vama na sud
i bit ću spreman svjedok
protiv vračeva i preljubnika,
protiv onih koji se lažno kunu,
protiv onih koji zakidaju plaću radniku, udovici i siroti,
protiv onih koji gaze pravo stranaca
i mene se ne boje -
govori Jahve nad Vojskama.
Desetina za Hram
6 Jer ja, Jahve, ne mijenjam se,
a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!
7 Od vremena svojih otaca
odstupate od mojih uredaba
i ne čuvate ih.
Vratite se meni,
a ja ću se vratiti vama -
govori Jahve nad Vojskama.
Pitate: "Kako da se vratimo?"
8 Smije li čovjek prikraćivati Boga?
A vi mene prikraćujete.
I pitate: "U čemu te prikratismo?"
U desetini i u prinosu.
9 Udareni ste prokletstvom
jer me prikraćujete
vi, sav narod!
10 Donesite čitavu desetinu u riznicu
da u mojoj kući bude hrane.
Tada me iskušajte -
govori Jahve nad Vojskama -
neću li vam otvoriti
ustave nebeske
i neću li izliti na vas
punom mjerom blagoslov,
11 neću li zbog vas zaprijetit skakavcu
da vam više ne kvari usjeva
i da vam ne bude nerodna loza u polju -
govori Jahve nad Vojskama.
12 Svi će vas narodi tad držati sretnima,
jer ćete biti zemlja blaženstva -
govori Jahve nad Vojskama.
Slavlje pravednika na Dan Gospodnji
13 Teške su besjede vaše protiv mene -
govori Jahve.
14 Vi ipak pitate:
"Što smo između sebe govorili protiv tebe?"
Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti
i kakva je korist što njegove čuvamo propise
i žalosni hodimo
pred Jahvom nad Vojskama.
15 Odsad ćemo sretnim zvati oholice:
napreduju oni koji zlo čine,
i premda Boga iskušavaju, izvuku se!"
16 Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje,
Jahve pazi, sluša ih,
i to se pred njim piše u knjigu spomenicu
u korist onih koji se boje Jahve
i štuju Ime njegovo.
17 Moji će biti, moja stečevina -
govori Jahve nad Vojskama.
U Dan koji spremam
bit ću im milostiv
kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.
18 I tada ćete opet razlikovati
pravednika od grešnika,
onoga koji služi Bogu
od onoga koji mu ne služi.
19 Jer evo dan dolazi
poput peći užaren;
oholi i zlikovci
bit će kao strnjika:
dan koji se bliži spalit će ih -
govori Jahve nad Vojskama -
da im neće ostati ni korijena ni grančice.
20 A vama koji se Imena moga bojite
sunce pravde će ogranuti
sa zdravljem u zrakama,
i vi ćete izlaziti poskakujući
kao telad na pašu.
21 I gazit ćete bezbožnike
kao prah pod nogama
u dan koji spremam" -
govori Jahve nad Vojskama.
Dodaci
22 "Spomenite se Zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael.
23 Evo, poslat ću vam proroka Iliju
prije nego dođe Dan Jahvin,
dan velik i strašan.
24 On će obratiti srce otaca k sinovima,
a srce sinova k ocima,
da ne dođem i ne udarim
prokletstvom zemlju."

top