Pretraga
Filters

Levitski zakonik - poglavlje 24

Vječna vatra
24

1

Jahve reče Mojsiju:

2

"Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.

3

Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.

4

Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom."
Kruhovi na zlatnom žrtveniku

5

"Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe.

6

Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.

7

Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi.

8

Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga Saveza.

9

Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba."
Psovka i zakon odmazde

10

A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem.

11

Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. -

12

Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina.

13

Onda Jahve reče Mojsiju:

14

"Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.

15

Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima:
Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

16

tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

17

Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.

18

Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život.

19

Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio:

20

lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

21

Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti.

22

Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš."

23

Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.
Vječna vatra 24 1 Jahve reče Mojsiju: 2 "Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina,
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top