Pretraga
Filters

Knjiga Postanka - poglavlje 13

Lot se dijeli od Abrahama
13

1

Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.

2

Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.

3

Od postaje do postaje iz Negeba išao je do Betela,

4

do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.

5

I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora,

6

tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.

7

Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani.

8

Zato Abram reče Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih - tȁ mi smo braća!

9

Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo."

10

Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. -

11

Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.

12

Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome.

13

A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.

14

Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: "Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;

15

jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek.

16

Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti.

17

Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi predati."

18

Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.
Lot se dijeli od Abrahama 13 1 Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top