Pretraga
Filters

Knjiga Brojeva - poglavlje 25

Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca
25

1

Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama.

2

One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima.

3

Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.

4

"Pokupi sve narodne glavare", reče Jahve Mojsiju. "Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela."

5

Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: "Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim."

6

Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svojoj braći jednu Midjanku naočigled Mojsija i naočigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka.

7

Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku

8

i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade.

9

A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće.

10

Jahve reče Mojsiju:

11

"Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda.

12

Kaži mu dakle: 'S njime, evo, sklapam savez mira.

13

Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.'"

14

Ime Izraelcu koji je bio ubijen - onome što je ubijen s Midjankom - bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica.

15

A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.

16

Jahve reče Mojsiju:

17

"Navali na Midjance i potuci ih,

18

jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora."
VIII. NOVE ODREDBE
Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca 25 1 Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama. 2 One poziv
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top