Pretraga
Filters

Knjiga Brojeva - poglavlje 13

Izviđanje Obećane zemlje
13

1

Jahve reče Mojsiju:

2

"Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!"

3

Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.

4

A ovo su njihova imena:
Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;

5

Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova;

6

Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina;

7

Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova;

8

Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova;

9

Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova;

10

Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova;

11

Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova;

12

Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova;

13

Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova;

14

Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva;

15

Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.

16

To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.

17

Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reče: "Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo.

18

Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan?

19

Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni?

20

Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje."
Bilo je upravo vrijeme ranog grožđa.

21

Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat.

22

Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. -

23

Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava.

24

Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.
Izvještaj uhodâ

25

Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali.

26

Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.

27

Izvijeste ga oni: "Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova.

28

Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.

29

Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana."

30

Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: "Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!"

31

Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: "Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas."

32

I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.

33

Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima."
Izviđanje Obećane zemlje 13 1 Jahve reče Mojsiju: 2 "Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemen
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top