Pretraga
Filters

Izaija - poglavlje 19

Protiv Egipta
19
1 Proroštvo o Egiptu.
Gle, Jahve sjedi na brzu oblaku,
u Egipat dolazi.
Dršću pred njim idoli egipatski,
u njedrima premire srce Egipćana.

2 Podbost ću Egipćane protiv Egipćana,
i brat će se s bratom svojim boriti,
drug s drugom, grad s gradom,
a kraljevstvo s kraljevstvom.

3 Egiptu se pamet muti,
ja sprečavam njegove naume;
oni traže idole i vrače,
opsjenare i gatare.

4 Egipćane ja predajem
u ruke gospodaru okrutnu,
kralj silovit njima će vladati -
riječ je Jahve nad Vojskama.

5 Nestat će vode iz mora,
presahnut će i presušiti Rijeka,
6 zaudarat će prokopi,
spast će rukavci Rijeke egipatske i presušiti.

Uvenut će trska i sita,
7 sva zelen pokraj Nila;
usahnut će na Nilu svi usjevi,
propast će, raspršit' se, iščeznuti.

8 Tužit će ribari,
kukat će svi što u Nil udicu bacaju;
jadikovat će oni
što u vodi mrežu razapinju.

9 Postidjet će se lanari,
grebenari i tkači bijela tkanja.
10 Snuždit će se tkalci,
rastužiti radnici.

11 Pravi su luđaci knezovi soanski,
mudri savjetnici faraonovi glupo svjetuju;
kako se usuđujete reći faraonu:
"Učenik sam mudraca,
učenik drevnih kraljeva?"

12 Tȁ gdje su tvoji mudraci?
Nek' ti dojave i obznane
što je Jahve nad Vojskama
nakanio s Egiptom.

13 Ludi su knezovi taniški,
prevareni knezovi memfiški,
oni zavode Egipat,
glavare njegovih plemena.

14 U njih je ulio Jahve
duh vrtoglavi
te zavode Egipat u svakom mu činu
da tetura k'o pijanac kada bljuje.

15 U Egiptu više ne može uspjeti ništa
od onog što čine glava i rep, palma i sita.
Obraćenje Egipta i Asirije
16 U onaj će dan Egipćani postati kao žene, drhtat će i strepiti od zamaha ruke Jahve nad Vojskama kojom će zamahnuti na njih. 17 Zemlja će Judina biti na užas Egiptu; kad god je se sjeti, strah će ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio. 18 U onaj će se dan u zemlji egipatskoj pet gradova što govore kanaanskim jezikom zakleti Jahvi nad Vojskama; jedan će se od njih zvati Ir Hahres. 19 U onaj će dan biti žrtvenik Jahvin usred zemlje egipatske i stup posvećen Jahvi blizu granice njegove. 20 To će Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlačitelja, on će im poslati spasitelja i vođu da ih izbavi. 21 I objavit će se Jahve Egipćanima, i u onaj će dan Egipćani spoznati Jahvu; služit će mu žrtvama i prinosima, zavjetovat će se i izvršavati zavjete. 22 Jahve će teško udariti Egipćane, ali će ih iscijeliti; obratit će se oni Jahvi i on će ih uslišiti i iscijeliti. 23 U onaj će dan ići cesta od Egipta do Asirije. Asirci će dolaziti u Egipat, a Egipćani u Asiriju. Egipat i Asirija služit će Jahvi.
24 U onaj će dan Izrael, treći s Egiptom i Asirijom, biti blagoslovljen usred zemlje. 25 Jahve nad Vojskama blagoslovit će ga: "Nek' je blagoslovljen", reći će, "moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baština moja Izrael."
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top