Pretraga
Filters

Hagaj - poglavlje 2

Slava Hrama
2
1 Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja: 2 "Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
3 'Ima li još koga među vama
koji vidje ovaj Dom
u njegovoj staroj slavi?
A kakva ga sada vi vidite?
Prema onome, nije li to k'o ništa u vašim očima?
4 Budi, dakle, junak, Zerubabele -
riječ je Jahvina -
budi junak, Jošua, sine Josadakov,
veliki svećeniče!
Budi junak, narode sve zemlje -
riječ je Jahvina.
Na posao! Jer, ja sam s vama! -
riječ je Jahve nad Vojskama!
5 Po obećanju što ga vama dadoh
kad izađoste iz Egipta,
duh moj posred vas ostaje.
Ne bojte se!'
6 Jer ovako govori Jahve nad Vojskama:
'Zamalo, i ja ću potresti
nebesa i zemlju,
i more i kopno.
7 Potrest ću sve narode
da dođe blago svih naroda,
i slavom ću napunit ovaj Dom' -
kaže Jahve nad Vojskama.
8 'Moje je zlato, moje je srebro' -
riječ je Jahve nad Vojskama.
9 'Slava ovoga drugog Doma
bit će veća nego prvoga' -
riječ je Jahve nad Vojskama.
'I na ovom ću mjestu dati mir' -
riječ je Jahve nad Vojskama."
Savjetovanje sa svećenicima
10 Dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja: 11 Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj svećenike što kaže Zakon i reci: 12 'Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posvećeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?'" Svećenici odgovoriše: "Ne!" 13 Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se onečistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo nečisto?" Svećenici odgovoriše: "Bilo bi nečisto." 14 Onda Hagaj ovako reče:
"Takav je i ovaj puk,
takav je ovaj narod preda mnom
- riječ je Jahvina -
takvo je svako djelo ruku njihovih,
i sve što ovdje prinose: sve je nečisto!"
Obećanje žetve
15 "A sada, promislite u srcu,
od današnjega dana unapredak:
Prije negoli se poče stavljati
kamen na kamen u Jahvinu Svetištu,
16 kakvi ono bijaste?
Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica,
a bješe ih samo deset!
Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica,
a bješe ih samo dvadeset!
17 Udarao sam snijeću,
medljikom i grȁdom
svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" -
riječ je Jahvina.
18 "Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak -
od dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca,
kad se stao graditi Hram Jahvin,
pripazite dobro
19 ima li još žita u žitnici?
Ni vinova loza ni smokva,
ni mogranj ni maslina nisu rađali!
Al' od ovog dana ja ću blagosloviti."
Obećanje Zerubabelu
20 Dvadeset i četvrtoga dana istoga mjeseca dođe riječ Jahvina Hagaju drugi put: 21 "Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom:
'Ja ću potresti nebesa i zemlju!
22 Oborit ću prijestolja kraljevstvima
i uništit ću moć kraljevima naroda.
Prevrnut ću bojna kola i one na njima,
konji i konjanici njihovi bit će oboreni,
past će od mača brata svojega.'"

23 "Toga dana" - riječ je Jahve nad Vojskama -
"uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov,
slugo moja" - riječ je Jahvina -
"i stavit ću te kao pečatnjak,
jer tebe izabrah" - riječ je Jahve nad Vojskama.
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top