Pretraga
Filters

Ezekiel - poglavlje 28

Proroštvo protiv tirskoga kralja
28
1 I dođe mi riječ Jahvina: 2 "Sine čovječji, kaži knezu tirskome:
'Ovako govori Jahve Gospod:
Tvoje se srce uzoholi,
ti reče: 'Ja sam bog!
Na božjem prijestolju sjedim
u srcu morskom.'
Iako čovjek, a ne Bog,
ti srce svoje izjednači s Božjim.
3 Bješe, eto, od Daniela mudriji,
nijedna ti tajna ne bje skrivena!
4 Mudrošću svojom i razborom
nateče bogatstva,
riznicu napuni srebrom i zlatom!
5 Mudar li bijaše trgovac,
bogatstvo svoje namnoži!
Al' ti se s bogatstva srce uzoholi.'

6 Stog ovako govori Jahve Gospod:
'Jer svoje srce s Božjim izjednači,
7 dovest ću, evo, na te tuđince
najnasilnije među narodima.
Isukat će mačeve na mudrost ti divnu,
i ljepotu će ti okaljati,
8 bacit će te u jamu
da umreš nasilnijom smrću
od onih što umiru na pučini morskoj!
9 Hoćeš li tada pred krvnikom reći:
'Ja sam bog'?
Čovjek si, a ne bog,
u ruci svojih ubojica.
10 Umrijet ćeš smrću neobrezanih
od ruke tuđinske!
Jer ja, Jahve, rekoh to' -
riječ je Jahve Gospoda."
Pad tirskoga kralja
11 I dođe mi riječ Jahvina: 12 "Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: 'Ovako govori Jahve Gospod:
Gle, ti bješe uzor savršenstva,
pun mudrosti i čudesno lijep!
13 U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše,
resio te dragulj svaki,
sard, topaz i dijamant,
krizolit, oniks i jaspis,
safir, smaragd i zlato.
Načinjeni bjehu bubnjevi i frule,
na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
14 Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika:
bio si na svetoj gori Božjoj,
hodio si posred ognjena kamenja.
15 Savršen bješe na putima svojim
od dana svojega rođenja
dok ti se u srcu ne zače opačina.
16 Obilno trgujući,
napuni se nasiljem i sagriješi.
Zato te zbacih s gore Božje,
istrgoh te, kerube zaštitniče,
isred ognjenoga kamenja.
17 Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje,
mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga!
Na zemlju te bacih
i predah te zemaljskim kraljevima
da te prezirno gledaju.
18 Mnoštvom svog bezakonja,
nepoštenim trgovanjem
oskvrnu svoja svetišta!
Pustih oganj posred tebe
da te proždre.
Pretvorih te na zemlji u pepeo
na oči onih što te motre.
19 Svi koji te poznaju među narodima
zgroziše se nad tobom!
Jer ti strašilo posta,
nestade zauvijek.'"
Protiv Sidona
20 I dođe mi riječ Jahvina: 21 "Sine čovječji, okreni lice k Sidonu, prorokuj protiv njega. 22 Reci:
'Ovako govori Jahve Gospod:
Evo me protiv tebe, Sidone,
proslavit ću se usred tebe!
I znat će se da sam ja Jahve
kada nad njim sud izvršim
i svetost svoju pokažem u njemu.
23 I poslat ću na nj kugu
i krv po ulicama njegovim;
i mrtvi će posred njega padati od mača,
koji ti odasvud prijeti,
i znat će se tada da sam ja Jahve.
Izrael oslobođen drugih naroda
24 I više neće biti domu Izraelovu
trna što ranjava
nit' žaoke što razdire
među svima uokolo
koji ga preziru!
I znat će se da sam ja Jahve!'"
25 Ovako govori Jahve Gospod: "A kad skupim sav dom Izraelov između naroda po kojima su razasuti, očitovat ću u njima svoju svetost pred očima narodā. I nastanit će se u svojoj zemlji što je dadoh sluzi svome Jakovu. 26 I u njoj će živjeti u miru, gradit će domove i saditi vinograde. Živjet će u pouzdanju dok budem izvršivao svoj sud nad svima koji ih naokolo prezirahu. I znat će da sam ja Jahve, Bog njihov."
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top