Pretraga
Filters

Evanđelje po Luki poglavlje 19

Zakej carinik
19

1

I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio,

2

eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat.

3

Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa.

4

Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.

5

Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: "Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući."

6

On žurno siđe i primi ga sav radostan.

7

A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: "Čovjeku se grešniku svratio!"

8

A Zakej usta i reče Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko."

9

Reče mu na to Isus: "Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov!

10

Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!"
Prispodoba o mnama
(Mt 25,14-30)

11

Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu - zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje.

12

Reče dakle:
"Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati.

13

Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče: 'Trgujte dok ne dođem.'

14

A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: 'Nećemo da se ovaj zakralji nad nama.'"

15

"Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili."

16

"Pristupi prvi i reče: 'Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.'

17

Reče mu: 'Valjaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!'

18

Dođe i drugi govoreći: 'Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.'

19

I tomu reče: 'I ti budi nad pet gradova!'"

20

"Treći, opet dođe govoreći: 'Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu.

21

Bojao sam te se jer si čovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.'"

22

"Kaže mu: 'Iz tvojih te usta sudim, zli slugo! Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao?

23

Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.'

24

Nato reče nazočnima: 'Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.'

25

Rekoše mu: 'Gospodaru, ta već ima deset mna!'

26

Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

27

A moje neprijatelje - one koji me ne htjedoše za kralja - dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!'"
V. ISUSOVI POSLJEDNJI DANI U JERUZALEMU
Mesijanski ulazak u Jeruzalem
(Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Iv 12,12-19)

28

Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.

29

Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika

30

govoreći: "Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite.

31

Upita li vas tko: 'Zašto driješite?', ovako recite: 'Gospodinu treba.'"

32

Oni koji bijahu poslani otiđoše i nađoše kako im bijaše rekao.

33

I dok su driješili magare, rekoše im gospodari: "Što driješite magare?"

34

Oni odgovore: "Gospodinu treba."

35

I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa.

36

I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine.

37

A kad se već bio približio obronku Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika, puno radosti, poče iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe:

38

"Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!"

39

Nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše: "Učitelju, prekori svoje učenike."

40

On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati!"
Isus plače nad Jeruzalemom

41

Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim

42

govoreći: "O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir!

43

Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud.

44

Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja."
Izgon trgovaca iz Hrama
(Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Iv 2,13-17)

45

Ušavši u Hram, stane izgoniti prodavače.

46

Kaže im: "Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!"
Poučavanje u Hramu
(Mk 11,18-19; Iv 11,52-53)

47

I danomice naučavaše u Hramu.
A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni,

48

ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.
Zakej carinik 19 1 I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, 2 eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat.
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top