Pretraga
Filters

Druga knjiga Ljetopisa - poglavlje 14

Asin mir
14

1

Asa je činio što je dobro i pravo u očima Jahve, njegova Boga.

2

Uklonio je tuđinske žrtvenike i uzvišice, polomio stupove i razbio ašere.

3

Naredio je Judejcima da traže Jahvu, Boga svojih otaca, da se drže zakona i zapovijedi.

4

Uklonio je iz svih judejskih gradova uzvišice i sunčane stupove, a kraljevstvo je bilo mirno za njegova vremena.

5

Sagradio je tvrde gradove u Judeji, jer je zemlja bila mirna. Nitko se nije zaratio na nj onih godina, jer mu je Jahve dao mir.

6

Zato je Asa rekao Judejcima: "Da pogradimo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama, vratima i prijevornicama; još je zemlja pred nama naša, jer smo tražili Jahvu, svoga Boga; tražili smo ga, i on nam je dao mir odasvud uokolo!"
Tako su gradili i bili sretni.

7

Asa je imao vojske trista tisuća ljudi između Judejaca koji su nosili štit i koplje, a od Benjaminova plemena dvjesta i osamdeset tisuća koji su nosili štit i zapinjali lûk. Svi su bili hrabri junaci.
Napad Zerahov

8

Izašao je na njih Etiopljanin Zerah sa tisuću tisuća vojnika i tri stotine bojnih kola i došao do Mareše.

9

Asa je izašao preda nj; svrstali su se u bojni red u Sefatskoj dolini kod Mareše.

10

Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: "O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažnu čovjeku protiv sebe!"

11

Jahve razbi Etiopljane pred Asom i pred Judejcima te Etiopljani pobjegoše.

12

Asa ih je s narodom koji bijaše s njim potjerao sve do Gerara. Etiopljani su popadali, tako da nijedan nije ostao živ jer ih je satro Jahve i njegove čete; i one su odnijele vrlo velik plijen.

13

Osvojile su sve gradove oko Gerara jer je Jahvin strah došao na njih; oplijenile su sve te gradove, jer je u njima bilo mnogo plijena.

14

Poharale su i šatore za stoku i zaplijenile mnoštvo sitne stoke i deva; a onda su se vratile u Jeruzalem.
Asin mir 14 1 Asa je činio što je dobro i pravo u očima Jahve, njegova Boga. 2 Uklonio je tuđinske žrtvenike i uzvišice,
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top