Pretraga
Filters

Amos - poglavlje 6

Protiv bezbrižnih vođa
6
1 Jao bezbrižnima na Sionu
i spokojnima na samarijskoj gori,
nazvanima "prvina narodâ",
kojima se obraća dom Izraelov.
2 Krenite u Kalnu i vidite,
idite odande u Veliki Hamat,
siđite u Gat filistejski.
Jeste li bolji od tih kraljevstava?
Je li im područje veće od vašega?
3 Mislite: daleko je kobni dan,
a primičete vlast nasilja.
4 Ležeći na bjelokosnim posteljama,
na počivaljkama izvaljeni,
jedu janjad iz stada
i telad iz staje;
5 deru se uza zvuk harfe,
izumljuju glazbala k'o David,
6 piju vino iz vrčeva
i mažu se najfinijim uljem,
al' za slom Josipov ne mare.
7 Stog će prvi sad biti prognani;
umuknut će veselje raskošnika.
Kazna će biti strašna
8 Zakle se Gospod Jahve samim sobom
- riječ je Jahve, Boga nad Vojskama:
"Gnušam se oholosti Jakovljeve
i mrzim dvorce njegove,
predat ću grad i sve u njemu."

9 Ako i deset ljudi ostane u jednoj kući,
umrijet će.
10 Rođak će i spaljivač prionuti
da iznesu kosti iz kuće;
ako bi tko upitao onog u kutu kuće:
"Je li još tko ostao s tobom?"
on će odvratiti: "Ne! Pst!
Jahvino se ime
ne smije spomenuti."
11 Jer, gle, Jahve zapovjedi,
i velika se kuća ruši u komade,
mala se kuća ori u komadiće.
12 Jure li konji po litici,
ore li se more volovima,
da vi pretvarate pravdu u otrov
a plod pravednosti u pelin?
13 Vi se radujete Lo Dabaru
kad velite: "Nismo li svojom snagom
zauzeli Karnajim?"
14 "Ha, evo, dome Izraelov, dižem na te
- riječ je Jahve, Boga nad Vojskama -
narod što će vas tlačiti
od Ulaza hamatskoga
do Pustinjskog potoka."
III. VIĐENJA
Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top