Pretraga
Filters

1. Petrova poslanica

Sortirajte kao
Prikaz po stranici

1. Petrova poslanica poglavlje 01

1

1

Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji,

2

po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista.
Punina vam milosti i mira!
Životna nada

3

Blagoslovljen Bog
i Otac Gospodina našega Isusa Krista
koji nas po velikom milosrđu svojemu
uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih
nanovo rodi za životnu nadu,

4

za baštinu neraspadljivu,
neokaljanu i neuvelu,
pohranjenu na nebesima za vas,

5

vas koje snaga Božja
po vjeri čuva
za spasenje,
spremno da se objavi
u posljednje vrijeme.

6

Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja:

7

da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista.

8

Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene

9

što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

10

To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj.

11

Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći:

12

bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.
Poziv na svetost. Budnost

13

Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.

14

Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.

15

Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju.

16

Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

17

Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.

18

Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom,

19

nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

20

On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas

21

koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.
Ljubav

22

Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

23

Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje.

24

Doista,
svako je tijelo kao trava,
sva mu slava ko cvijet poljski:
sahne trava, vene cvijet,

25

ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka.
Ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.

1. Petrova poslanica poglavlje 02

Jednostavnost
2

1

Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja.

2

Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje,

3

ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin.
Novo svećenstvo

4

Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen,

5

pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

6

Stoga stoji u Pismu:
Evo postavljam na Sionu
kamen odabrani,
dragocjeni kamen ugaoni:
Tko u nj vjeruje,
ne, neće se postidjeti.

7

Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni

8

i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.

9

A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

10

vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.
Kršćani kao sluge Božje: Među poganima

11

Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;

12

življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.
Prema vlastima

13

Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku,

14

bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine.

15

Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika.

16

Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge -

17

sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
Prema naopakim gospodarima

18

Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima.

19

To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno.

20

Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.
Primjer Krista Patnika

21

Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.

22

On koji grijeha ne učini
nit mu usta prijevaru izustiše;

23

on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao
i mučen nije prijetio,
prepuštajući to Sucu pravednom;

24

on koji u tijelu svom
grijehe naše ponese na drvo
da umrijevši grijesima
pravednosti živimo;
on čijom se modricom izliječiste.

25

Doista, poput ovaca lutaste,
ali se sada obratiste
k pastiru i čuvaru duša svojih.

1. Petrova poslanica poglavlje 03

U braku
3

1

Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena,

2

pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje.

3

Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina.

4

Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.

5

Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima.

6

Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.

7

Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.
Prema subraći

8

Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!

9

Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

10

Doista, tko želi ljubiti život
i naužit se dana sretnih,
nek suspregne jezik oda zla
i usne od riječi prijevarnih;

11

zla nek se kloni, a čini dobro,
mir neka traži i za njim ide:

12

jer oči Gospodnje gledaju pravedne,
uši mu slušaju vapaje njihove,
a lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca.

13

Pa tko da vam naudi ako revnujete za dobro?

14

Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se!

15

Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,

16

ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju.

17

Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo.
Kristov primjer

18

Doista,
i Krist jednom za grijehe umrije,
pravedan za nepravedne,
da vas privede k Bogu -
ubijen doduše u tijelu,
ali oživljen u duhu.

19

U njemu otiđe i propovijedati
duhovima u tamnici

20

koji bijahu nekoć nepokorni,
kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše,
u vrijeme Noino,
dok se gradila korablja
u kojoj nekolicina,
to jest osam duša,
bî spašena vodom.

21

Njezin protulik, krštenje -
ne odlaganje tjelesne nečistoće,
nego molitva za dobru savjest
upravljena Bogu -
i vas sada spasava
po uskrsnuću Isusa Krista

22

koji, uzašavši na nebo,
jest zdesna Bogu,
pošto mu bijahu pokoreni
anđeli, vlasti i sile.


1. Petrova poslanica poglavlje 04

4

1

Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha -

2

da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji.

3

Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima.

4

Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.

5

Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.

6

Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu.
Svršetak je blizu

7

Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu!

8

Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!

9

Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja!

10

Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!

11

Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen.
Sažetak poslanice

12

Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično!

13

Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.

14

Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

15

Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac;

16

ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.

17

Ta vrijeme je da započne Sud - od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju?

18

I ako se pravednik jedva spasava,
opak i grešnik gdje da se pojavi?

19

Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

1. Petrova poslanica poglavlje 05

Pastiri i vjernici
5

1

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati:

2

pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;

3

i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada.

4

Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

5

Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer
Bog se oholima protivi,
a poniznima daruje milost.

6

Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

7

Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

8

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.

9

Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.

10

A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

11

Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
Želje i pozdrav

12

Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!

13

Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.

14

Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!
Mir svima vama koji ste u Kristu!

top