Pretraga
Filters

1. Ivanova poslanica poglavlje 04

4

1

Ljubljeni,
ne vjerujte svakom duhu,
nego provjeravajte duhove jesu li od Boga,
jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

2

Po ovom prepoznajete Duha Božjega:
svaki duh koji ispovijeda
da je Isus Krist došao u tijelu,
od Boga je.

3

A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa,
nije od Boga:
on je Antikristov,
a za nj ste čuli da dolazi
i sad je već na svijetu.

4

Vi ste, dječice, od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.

5

Oni su od svijeta,
zato iz svijeta govore
i svijet ih sluša.

6

Mi smo od Boga.
Tko poznaje Boga, nas sluša,
a tko nije od Boga, ne sluša nas.
Po tom prepoznajemo Duha istine
i duha zablude.
III. NA IZVORIMA LJUBAVI I VJERE
1. Na izvoru ljubavi

7

Ljubljeni,
ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
i svaki koji ljubi,
od Boga je rođen i poznaje Boga.

8

Tko ne ljubi, ne upozna Boga
jer Bog je ljubav.

9

U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet
da živimo po njemu.

10

U ovom je ljubav:
ne da smo mi ljubili Boga,
nego - on je ljubio nas
i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše.

11

Ljubljeni,
ako je Bog tako ljubio nas,
i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

12

Boga nitko nikada ne vidje.
Ako ljubimo jedni druge,
Bog ostaje u nama,
i ljubav je njegova u nama savršena.

13

Po ovom znamo da ostajemo u njemu
i on u nama:
od Duha nam je svoga dao.

14

I mi smo vidjeli i svjedočimo
da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

15

Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

16

I mi smo upoznali ljubav
koju Bog ima prema nama
i povjerovali joj.
Bog je ljubav
i tko ostaje u ljubavi,
u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

17

U ovom je savršenstvo
naše uzajamne ljubavi:
imamo pouzdanje na Sudnji dan
jer kakav je on,
takvi smo i mi u ovom svijetu.

18

Straha u ljubavi nema,
nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka
i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

19

Mi ljubimo
jer on nas prije uzljubi.

20

Rekne li tko: "Ljubim Boga",
a mrzi brata svog,
lažac je.
Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi,
Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

21

I ovu zapovijed imamo od njega:
Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

Napišite svoj osvrt
  • Loše
  • Izvrsno
top